Alumin-al me dt. 08/03/2010 firmosi kontrate me kompanin Avduli shpk per kryerjen e punimeve me xham ne shkollen e mesme 18 klaseshe ne Prizrern

Alumin-al me dt. 08/03/2010 firmosi kontrate me kompanin Avduli shpk per kryerjen e punimeve me xham ne shkollen e mesme 18 klaseshe ne Prizrern.

Financuar nga Ministria Arsimit, Shkences dhe Teknologjise

go back