Sektori i fasadave

Ky sektor merret me projektimin, prodhimin dhe montimin e fasadave.